MASQUE RECONSTITUANT MẶT NẠ NGĂN NGỪA TÓC GÃY RỤNG 200ML

MASQUE RECONSTITUANT MẶT NẠ NGĂN NGỪA TÓC GÃY RỤNG 200ML

SKU: E3244401

Mặt nạ cung cấp dưỡng chất và hỗ trợ phục hồi tình trạng tóc rụng,đứt gãy và chẻ ngọn

1,250,000 VND
SKU: E3244401
 MASQUE RECONSTITUANT MẶT NẠ NGĂN NGỪA TÓC GÃY RỤNG 200ML
 MASQUE RECONSTITUANT MẶT NẠ NGĂN NGỪA TÓC GÃY RỤNG 200ML
 MASQUE RECONSTITUANT MẶT NẠ NGĂN NGỪA TÓC GÃY RỤNG 200ML
 MASQUE RECONSTITUANT MẶT NẠ NGĂN NGỪA TÓC GÃY RỤNG 200ML
 MASQUE RECONSTITUANT MẶT NẠ NGĂN NGỪA TÓC GÃY RỤNG 200ML